คำสั่งการปฏิบัติงาน

คำสั่งการปฏิบัติงาน ปี 2555 – 2556 (รอบ 6 เดิอน)

คำสั่งที่

เรื่อง

ลงวันที่

125/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาตามอัธยาศัย 20 พฤศจิกายน 2555

129/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 27 พฤศจิกายน 2555

132/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัด และเครื่องมือการดำเนินงานการส่งเสริมการรู้หนังสือ 7 ธันวาคม 2555

134/2555

แต่งตั้งกรรมการดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูสอนคนพิการประจำปีงบประมาณ2556 12 ธันวาคม 2555

137/2555

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมวิทยากรหลักสูตรระยะสั้น(พัฒนาอาชีพ) 25 ธันวาคม 2555

013/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ 25 มกราคม 2556

015/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมครูสอนคนพิการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ 25 มกราคม 2556

260/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมเด็กตานีรู้หลายภาษา “โครงการปัตตานีเมืองแห่งการเรียนรู้”  25 มกราคม 2556

018/2556

แต่งตั้งกรรมการดำเนินการรับสมัครสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี 1 กุมภาพันธ์ 2556

019/2556

แต่งตั้งกรรมการดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่าย 1 กุมภาพันธ์ 2556

027/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการการรับส่งและรักษาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2555 1 กุมภาพันธ์ 2556

036/2556

แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 19 กุมภาพันธ์ 2556

038/2556

แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 21 กุมภาพันธ์ 2556

52/2556

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำสื่อเสริมความรู้ชุดภาษาอาเซียน 15 มีนาคม 2556
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s