โครงการอบรมวิทยากร หลักสูตรระยะสั้น

โครงการอบรมวิทยากร หลักสูตรระยะสั้น

วันที่ 15 มกราคม 2556

ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี

 • ผลการประเมิน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 เพศ         

 • เพศชาย  17 คน
 • เพศหญิง 87 คน

1.2 อายุ         

 • 20-30 ปี   10   คน
 • 31-40 ปี   38   คน
 • 41-50 ปี   35   คน
 • 51-60 ปี   17   คน

 1.3 วุฒิการศึกษา

 •  มัธยมศึกษาตอนต้น        6    คน
 •  มัธยมศึกษาตอนปลาย     54  คน
 •  ปริญญาตรี                 22  คน
 •  อื่นๆ                        13  คน

1.4 วิทยากรสอน

 •  กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม    15  คน
 •  กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม    1   คน
 •  กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรม   2   คน
 •  กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์    14  คน
 •  กลุ่มอาชีพบริหารจัดการและบริการ  11  คน
 •  กลุ่มอาชีพอื่นๆ 38 คน

1.5  ประสบการณ์ด้านอาชีพ

 •  1-5 ปี              32 คน
 •  6-10 ปี           27  คน
 •  11-15  ปี        11  คน
 •  16 ปีขึ้นไป     18  คน

ตอนที่ 2

 1. ความคิดเห็นของผู้เข้าฝึกการอบรมต่อการประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก
 2. ความคิดเห็นของผู้เข้าฝึกการอบรมที่มีต่อการประเมินความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก

ตอนที่ 3 

 1. อยากให้มีเวลาเพิ่มมากกว่านี้
 2. ควรจัดอย่างต่อเนื่อง
 3. ควรจัด 2 วัน 1 คืน
 4. ในการอบรมครั้งต่อไป ควรเชิญ ครู กศน.ตำบลเข้าร่วมด้วย  เพื่อได้เข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมอาชีพ
 5. ควรพาไปดูงานนอกสถานที่ และให้ปฎิบัติได้จริง
 6. ควรให้วิทยากรแต่ละคนเขียนแผนการสอนของตนเอง 1 คน 1 ชิ้นงาน เพราะเวลาสอนจะได้เข้าใจและไปใช้ในการเขียนการสอนต่อไปได้
 7. ควรจัดอบรมปีละ 3 ครั้ง เพราะยังมีวิทยากรที่ไม่ได้รับการอบรมอีกมาก
 8. ควรมีการติดตามประเมินผล และมีการแข่งขันในระดับอำเภอ
 9. ควรมีการแบ่งกลุ่มและบอกแนวทางของตนเองเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และสามารถนำไปปรับปรุงในแต่ละวิชาของตนเอง และรับฟังความคิดเห็นของวิทยากรผู้อื่น
 10. ควรยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจน

normal_IMG_4866 (Large)

นายสมเชาว์  กาญจนจรัส ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

เป็นประธานในการเปิดพิธี

SAM_5590SAM_5593

ทีมงานลงทะเบียน

SAM_5623  SAM_5631

SAM_5647  SAM_5658

บรรยากาศในการอบรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s