โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2

ประชุมบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

วันที่ 6 ธันวาคม 2555

ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

  • ผลการประเมิน
  1. ความคิดเห็นของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อการประเมินการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจ ต่อเนื้อหาวิชา หลัง เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมากและมีความรู้ ความเข้าใจต่อเนื้อหาวิชาก่อนเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับน้อย
  2. ความคิดเห็นของผู้เข้าฝึกการอบรมที่มีต่อการประเมินความพึงพอใจต่อภาพรวมการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก
  3. ความคิดเห็นของผู้เข้าฝึกการอบรมที่มีต่อการประเมินความพึงพอใจต่อเนื้อหาและวุตถุประสงค์ของการอบรมอยู่ในระดับมาก
  4. ความคิดเห็นของผู้เข้าฝึกการอบรมที่มีต่อการประเมินความพึงพอใจต่อวิทยากรอยู่ในระดับมาก
  • ข้อเสนอแนะ
  1. ควรจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง
  2. ในการอบรมอินเทอร์เน็ตหลุดบ่อย ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

 IMG_0978

IMG_0977IMG_0976

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s