กรรมการคุมสอบครูสอนคนพิการและโครงการอบรมครูสอนคนพิการ

SAM_5520

สอบข้อเขียนครูสอนคนพิการ

วันที่ 10 มกราคม 2556

ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

SAM_5510

นายสมเชาว์  กาญจนจรัส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

กล่าวทักทายและให้กำลังใจกับว่าที่ครูสอนคนพิการ

SAM_5512SAM_5517SAM_5520SAM_5522

บรรายากาศความตึงเครียดในห้องสอบ

โครงการอบรมครูสอนคนพิการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

วันที่  4 – 6 กุมภาพันธ์ 2556

ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

Camera 360

Camera 360

 

 • ผลการประเมิน
 1. ส่วนใหญ่ระดับการความคิดเห็นของผู้เข้าฝึกอบรมต่อเนื้อหาหลักสูตรโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
 2. ส่วนใหญ่ระดับการความคิดเห็นของผู้เข้าฝึกอบรมต่อวิทยากรโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
 3. ส่วนใหญ่ระดับการความคิดเห็นของผู้เข้าฝึกอบรมต่อรูปแบบการดำเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
 4. โครงการเป็นไปตามความคาดหวังและคุ้มค่า
 • ข้อดี
 1. ทำให้รู้การดำเนินงานอย่างถูกต้อง
 2. พิธีและวิทยากรอธิบายความหมายและแยกประเภทคนพิการได้อย่างทั่วถึง
 3. ให้ความรู้ครอบคลุม
 4. ระยะเวลาเหมาะสมกับผลงานที่วิทยากรต้องการให้สำเร็จ
 5. อบรมได้ดีมาก มีการเตรียมความพร้อมได้ศึกษาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
 • ขอเสีย
 1. ข้อมูลมากเกินไป ควรจะมีการอบรมให้มากกว่านี้
 2. ครูผู้สอนคนพิการบางคนได้ข้อมูลมาไม่ครบทำงานล่าช้า
 3. ครูพี่เลี้ยงบางคนไม่ได้ทราบล่วงหน้า ทำให้ไม่สามารถทราบหน้าที่ได้ดีเท่าที่ควร
 • ข้อเสนอแนะ
 1. ควรเพิ่มการเขียนแผนการสอนให้ชัดเจน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s