ภาระงาน

กลุ่มการศึกษานอกระบบ

งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

  • ส่งเสริมการรู้หนังสือ

             –         งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกกลุ่มเป้าหมาย

             –         งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษา

             –         งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

            –          เป็นกรรมการฝ่ายนิเทศและตรวจสอบเยี่ยมสนามสอบประเมินเทียบระดับ

            –          เป็นกรรมากรฝ่ายประเมินผลและติดตามอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                        (e-GP) ระยะที่ 2

            –          เป็นกรรมการฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกครูสอนคนพิการ

            –          เป็นกรรมฝ่ายทั่วไปและฝ่ายประเมินผลและติดตามอบรมวิทยากรหลักสูตรระยะสั้น (พัฒนาอาชีพ)

            –          เป็นกรรมการฝ่ายทั่วไปโครงการประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ

            –          เป็นกรรมการฝ่ายประเมินผลและติดตามโครงการอบรมครูสอนคนพิการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ

                        คนพิการ

            –          เป็นกรรมการฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

                        ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานี

            –          เป็นกรรมการฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่าย

            –          เป็นกรรมการกลางรับส่งและรักษาข้อสอบและกรรมการฝ่ายนิเทศและตรวจเยี่ยมสนามสอบ

                        วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2555

            –          เป็นกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลและศูนย์สอบดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

                        ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET)

            –          เป็นกรรมการฝ่ายนิเทศและตรวจเยี่ยมสนามสอบดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

                        ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET)

            –          เป็นคณะทำงานจัดทำเนื้อหา /บรรณาธิการ จัดทำสื่อเสริมความรู้ชุดภาษาอาเซียน

            –          จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (รถโมบาย) บริการ

            –          เป็นคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการขับเคลื่อนกิจกรรมเด็กตานีรู้หลายภาษา “โครงการปัตตานีเมือง

                        แห่งการเรียนรู้”

            –          ร่วมพิธีวันระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

            –          ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ

            –          ร่วมพิธีรับเสจ็ดฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย

                        พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

            –          ร่วมงานสุดยอด กศน.จังหวัดปัตตานี

IMG_0076  IMG_0063

IMG_0057  IMG_0090

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s