ประวัติสัมมนา/ฝึกอบรม/ประชุมปฏิบัติการ

ประวัติสัมมนา / ฝึกอบรม / ประชุมปฏิบัติการ

ที่

ชื่อหลักสูตรสัมมนา / อบรม

วันที่

สถานที่

1

สัมมนาตามโครงการพัฒนาและฝึกอบรมบรรณารักษ์ปละเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 19-22 กรกฎาคม 2554 โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

2

อบรมพัฒนาศักยภาพครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา กศน. ฯ ระยะที่ 1 23 เมษายน 2555 โรงแรมเซาท์เทริ์นวิวจ.ปัตตานี

3

อบรมการใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555 25-26 มิถุนายน 2555 ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จ.ปัตตานี

4

อบรมพัฒนาศักยภาพครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา กศน. ฯ ระยะที่ 2 28-29 มิถุนายน 2555 โรงแรมเซาท์เทริ์นวิวจ.ปัตตานี

5

อบรมแนวทางการดำเนินกิจกรรม กศน. ในสถาบันการศึกษาปอเนาะ 29 สิงหาคม 2555 โรงแรมปาร์วิว รีสอร์ทจ.ปัตตานี

6

อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 2 6 ธันวาคม 2555 ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จ.ปัตตานี

7

อบรมวิทยากรหลักสูตรระยะสั้น (พัฒนาอาชีพ) 15 มกราคม 2556 โรงแรมปาร์วิว รีสอร์ทจ.ปัตตานี

8

อบรมครูผู้สอนคนพิการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ 4-6 กุมภาพันธ์ 2556 ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จ.ปัตตานี

9

ประชุมปฏิบัติการโครงการ พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผล และเครื่องมือการดำเนินงานการส่งเสริมการรู้หนังสือ 11 13 ธันวาคม 25553-4 และ 7 มกราคม 2556 ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จ.ปัตตานี

10

ประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ 29 มกราคม 2556 โรงแรมเซาท์เทริ์นวิวจ.ปัตตานี

11

ประชุมปฏิบัติการจัดทำสื่อเสริมความรู้ชุดภาษาอาเซียน 25-29 มีนาคม 2556 โรงแรมนนทบุรีพาเลซจ.นนทบุรี
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s