งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ด้านปริมาณผลงาน

ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนครั้งที่ดำเนินงานเกี่ยวกับงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานการปฏิบัติงาน (รอบ 6 เดือน)

 1. เป็นกรรมการฝ่ายนิเทศและตรวจสอบเยี่ยมสนามสอบประเมินเทียบระดับ
 2. เป็นกรรมากรฝ่ายประเมินผลและติดตามอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-GP) ระยะที่ 2
 3. เป็นกรรมการฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกครูสอนคนพิการ
 4. เป็นกรรมฝ่ายทั่วไปและฝ่ายประเมินผลและติดตามอบรมวิทยากรหลักสูตรระยะสั้น (พัฒนาอาชีพ)
 5. เป็นกรรมการฝ่ายทั่วไปโครงการประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ
 6. เป็นกรรมการฝ่ายประเมินผลและติดตามโครงการอบรมครูสอนคนพิการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
 7. เป็นกรรมการฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดปัตตานี
 8. เป็นกรรมการฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่าย
 9. เป็นกรรมการกลางรับส่งและรักษาข้อสอบและกรรมการฝ่ายนิเทศและตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2555
 10. เป็นกรรมการฝ่ายจัดทำฐานข้อมูลและศูนย์สอบดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET)
 11. เป็นกรรมการฝ่ายนิเทศและตรวจเยี่ยมสนามสอบดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET)
 12. เป็นคณะทำงานจัดทำเนื้อหา /บรรณาธิการ จัดทำสื่อเสริมความรู้ชุดภาษาอาเซียน
 13. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (รถโมบาย) บริการ
 14.  เป็นคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการขับเคลื่อนกิจกรรมเด็กตานีรู้หลายภาษา “โครงการปัตตานีเมืองแห่งการเรียนรู้”
 15.  ร่วมพิธีวันระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
 16.  ร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ
 17. ร่วมพิธีรับเสจ็ดฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s